FANDOM


Giŋganun-wa Ousènia dè änimol wiŧ nörsiŋ bäg à bodi dè frònt.

Sainsā dè rīsöč faind đät giŋganun dè pfat keyi help tu risist globol wonǘn problèm on Deikàu[1], bikos giŋganun dè pfat wa karbon dioksaid wa mwu-ga.

Riförènses Edit

  1. "科學家:袋鼠屁有助對抗全球暖化" in (Tradiçionol Ẑōŋwén/傳承中文). 2007-12-06. Archived from the original on 2010-08-28. http://tw.myblog.yahoo.com/azn928/article?mid=40&sc=1. Ritrīven on 2010-08-28. 

Ikstörnol liŋk Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.